Facaderens

Er facaden blevet grim af alger, mos eller andre former for belægning, får din bolig et kedeligt og grimt udseende. Det ikke alene trækker prisen ned på din bolig. Det forkorter også levetiden på facaden og i værste fald murværket. Derfor bør du få fjernet alger og andre belægninger, så du undgår frostsprængninger, sætningsrevner og andre følgeskader. Kontakt os i dag! Så foretager vi en effektiv facaderensning til en brøkdel af den pris, det vil koste dig at udbedre langtidsfølgerne af algebelægninger på facaden.

 

Sammen med taget udgør facaden en stor del af det visuelle førstehåndsindtryk, som folk får af din bolig. Det gælder uanset om de bare går forbi, er naboer eller besøgende på vej op til hoveddøren. Er facaden flot og smuk at se på, sender det et klart signal til omgivelserne om, at her bor en familie, som går op i at have det pænt og ordentligt. Tilsvarende signalerer en algebelagt facade naturligvis det modsatte.

 

Algerne er encellede planter, der kommer flyvende med vinden, og sætter sig på facaden, så snart den er færdig. Efter et stykke tid begynder du at kunne se dem som en grønlig eller mørk plamage på facaden. Især mod nord, hvor solen aldrig får mulighed for at tørre facaden ordentligt op, samt de steder på husets øvrige sider, som ligger i skygge fra bevoksning og nærliggende bygninger.

Ikke kun et problem for anseelsen og ejendomsværdien

En voksende algebelægning på boligens facade betyder naturligvis, at ejendomsværdien forringes. For den offentlige ejendomsvurdering foretages oftest ud fra en synsmæssig vurdering af boligen set udefra. For det meste er det kun, hvis du klager over ejendomsvurderingen, at vurderingsfolkene beder om at komme indenfor.

 

Men hverken den dårligere anseelse, ejendomsvurdering eller længere liggetid, den dag huset skal sælges, er det værste ved en algebelagt facade. Nej, det værste er, at algebelægningen drastisk forkorter levetiden på facaden – og i værste fald på hele murværket.

 

Derfor er algebelægning et dårligt bekendtskab for facade og murværk

Det værste ved algebelægningen er, at den holder på fugten. Både efter et regnvejr og når duggen falder. Det betyder, at det bliver nemmere for fugten at trænge ind i facaden. Enten i det pudslag som er lagt oven på murstenene, eller i fugerne mellem murstenene.

 

Det medfører nemlig, at pudslag eller fuger bliver mere fugtige. Når først frosten kommer, øger det risikoen for frostsprængninger. For når fugten i facadens pudslag eller fuger fryser op, udvider vandet sig. Det skubber pudslaget løst og skaber sætningsrevner i fugerne mellem murstenene.

 

Det medfører en endnu grimmere facade, samtidig med at facaden ikke holder så længe, før det er nødvendigt at reparere den.

 

Gøres der ikke noget ved frostsprængningerne, så snart de opdages, får fugten mulighed for at trænge længere ind i murværket. Det øger risikoen for yderligere følgeskader. F.eks. at en eventuel hulmursisolering begynder at falde sammen, så du skal bruge flere penge på opvarmning af boligen.

 

Samtidig er der risiko for, at murstenene i murværket begynder at gå løs, eller at der falder store dele af pudslaget af. Det får facaden til at degenerere endnu hurtigere – alt mens udgifterne til reparationer stiger og ejendomsvurderingen styrtdykker.

 

Facaderens – din genvej til en smuk facade

Vil du undgå algebelægningens negative indvirkning på facadens udseende og levetid, bør du får foretaget en facaderensning, så snart du bliver opmærksom på problemet. Derved fjernes algerne effektivt, så facaden kommer til at fremstå pæn og ren igen.

 

Selve facaderensningen foregår ved, at vi renser den med en vandstråle med skånsomt højtryk. Derved fjernes alger og andre belægninger. Selv om vi anvender højtryk, der er tilpasset facadens konstruktion og stand, kan der opstå mindre skader i forbindelse med arbejdet. Løst puds kan falde af, ligesom fugemassen i løse fuger kan presses ud under arbejdet.

 

Efter rensningen giver vi facaden en algebehandling i form af en desinficerende væske, der sprøjtes på facaden, så eventuelle algerester dræbes. Væsken er miljøvenlig og uskadelig for planter, dyr og facadens øvrige elementer som f.eks. døre, vinduer og andet træværk.

 

Når vi er færdige med facaderensningen, anbefaler vi at du får imprægneret facaden. Ved imprægneringen påføres en nanoteknisk membran i stil med den, der anvendes på f.eks. bilruder. Herved bliver facaden glattere, så regnvand og anden form for fugt får nemmere ved at løbe af.

 

Det forringer levevilkårene for algerne, så de får sværere ved at slå rod og gro. Derved holder facaden sig ren og pæn i længere tid, end hvis du ikke havde fået den imprægneret.

 

Abonnement på facaderens

Vil du sikre dig effektivt mod alger på facaden i fremtiden, kan du tegne abonnement på facaderens. Så kommer vi og renser din facade for alger med det interval, der passer til din bolig.

 

Intervallet afhænger af, hvor skyggefuldt boligen ligger, de materialer som er anvendt til facaden, samt hvor solrigt vejret har været de seneste par år – samt om du har fået facaden imprægneret eller ej.

 

 

Facaderens koster mindre end reparationer

Vil du have markedets mest effektive facaderens med efterfølgende algebehandling, skal du tage fat i NH algerens. Vi kommer over hele landet, og leverer facaderens i vores velkendte, høje kvalitet til en pris, der er langt mindre, end du tror.

 

Så vil du undgå skadelige langtidsvirkninger fra algebelægninger på facaden, skal du tage fat i os. Udfyld kontaktformularen her på siden, send os en mail på info@nh-algerens.dk eller ring direkte til Glenn Hyldgaard eller Jesper Nyrum. Du finder telefonnumrene til os nederst på siden.

 

Så giver vi dig et uforpligtende tilbud på facaderens af hele din bolig. Vi udfører også fliserens og algebehandling af tage og andre hårde overflader, ligesom vi også kan fjerne alger på træterrasser, hegn og så videre. Vi giver rabat, hvis du lader os klare alle dine algeproblemer, nu vi er i gang.